REZERVASYON İŞLEMLERİ

 REZERVASYON İŞLEMLERİ

 Kesin Rezervasyon

Rezervasyonu yapılan ürün ve bütçenin müşteri tarafından yazılı veya e-mail olarak onaylanmasının ardından “Kesin Rezervasyon” yapılmış sayılır.

Rezervasyon İptalleri

Kesin rezervasyon iptalleri tüm ürünlerde yayın gününden önceki son 7 iş gününe kadar yapılabilir.

*Yayın gününden önceki 7 – 5 iş gününde iptali halinde kesinleştirilmiş bütçenin %25’i

*Yayın gününden önceki 5 – 3 iş gününde iptali halinde kesinleştirilmiş bütçenin %50’si

* Yayın gününden önceki 3 – 2 iş gününde iptali halinde kesinleştirilmiş bütçenin %75’i

*Yayın gününden önceki son iş gününde iptali halinde kesinleştirilmiş bütçenin %100’ü fatura edilir.

REKLAM GÖRSELİ ve YAYIN ÖZELLİKLERİ

REKLAM GÖRSELİ ve YAYIN ÖZELLİKLERİ

Reklam materyalleri yayına girmeden 48 saat önce,

MP4 / AVI / PPD formatlarında 16:9 formatında HD kalitesinde reklam yetkilisine gönderilmesi gerekmektedir.

Özel bir yayın şekli var ise Müşteri bunu reklam yetkilisine yayın tarihine kadar yazılı olarak açıklamalıdır.

Reprodüksüyon ücreti fiyatlara dahil değildir. Talep doğrultusunda ayrıca eklenecektir.

CDF MEDYA’nın 10’ar saniyelik 200 tekrar kullanım hakkında (+-) %5 oynama hakkı mevcuttur.

Yayın, ekranlara sözleşmede belirlenen gün yayın saatleri içerisinde girer ve sözleşme belirlenen gün yayın saatleri içerisinde kaldırılır.

EKRAN ÖZELLİKLERİ

EKRAN ÖZELLİKLERİ

Cumhuriyet Parkı Led Ekran

Boyut: 15 m2 (3mt. * 5 mt.)

Pixel Aralığı: 10mm

Çözünürlük: 1280 x 720

Günlük Çalışma Süresi: 07:00-01:30

 Belsa Plaza Led Ekran

Boyut: 15 m2 (3mt. * 5 mt.)

Pixel Aralığı: 10mm

Çözünürlük: 1408×576

Günlük Çalışma Süresi: 07:00-01:30

Anıt Park Led Ekran

Boyut: 28 m2 (4mt. * 7 mt.)

Pixel Aralığı: 16mm

Çözünürlük: 1408×576

Günlük Çalışma Süresi: 07:00-01:30

Yahyakaptan Kavşağı Led Ekran

Boyut: 15 m2 (3mt. * 5 mt.)

Pixel Aralığı: 10mm

Çözünürlük: 1408×576

Günlük Çalışma Süresi: 07:00-01:30

BÜTÇE VE ÖDEME KOŞULLARI

BÜTÇE VE ÖDEME KOŞULLARI

*Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

*Yayın gününden önce kampanya ödemelerinin %50’si peşin kalanı ilk yayın gününden 30 gün sonra tahsil edilir.

*Zamanında ödenmeyen faturalara T.C Merkez Bankası’nın ticari işlere uyguladığı reeskont faizi uygulanır.

* Fiyatlara prodüksiyon dahil değildir.

* Fiyatlara ilan ve reklam vergileri dahil, prodüksiyon ve KDV hariçtir.

*CDF REKLAM’IN fiyat tarifesi ve çalışma koşullarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

* Hizmet Alan, yukarıda yer alan Hizmet Döneminde Marka/Ürününün reklamını yapmayı, işbu Reklam Yeri Hizmet Kullanımı Koşulları çerçevesinde doğan haklarını başkasına devir temlik etmeyeceğini ve karşılığında yukarıda yer alan ödemeyi yapacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

*Ürünlerde yer alacak reklam materyalinin hazırlanması ve temin edilmesi Hizmet Alan’a ait olup, yayınlanması ve her türlü Belediye rüsum ve vergileri Hizmet Veren tarafından karşılanacaktır.

*Ürünler üzerinde reklam materyali yayınlama ve her türlü işlem ve değişiklikler İşbu Reklam Yeri Hizmet Kullanımı Koşulları çerçevesinde CDF MEDYA tarafından yapılır. Hizmet Alan ürünlere hiçbir hal ve şekilde doğrudan fiili müdahalede bulunmaz.

* Hizmet Alan, ürünlerde yer alacak reklam materyallerinde IAAA (International Advertising Association) ile Reklam Özdenetim Kurulu’nca uygulanan/uygulanacak reklam ve ahlak ilkeleri, yürürlülükteki T.C Kanunları, Tüzükleri, Yönetmelikleri, Kanun Hükmünde Kararnameleri ile Belediyeler veya ilgili resmi kurum ve makamlarca belirlenen tüm kısıtlamalar ve yasaklara uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmet Alan, mevzuata veya genel ahlak ve adaba aykırı reklam veremeyeceğini ve bu tür reklam yapmaktan doğacak her türlü hukuki, cezai ve mali sorumluluğun kendisinde olduğunu ve ayrıca Hizmet Verenin bu yüzden uğrayabileceği her türlü zararı derhal tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu tür bir aykırılık durumunda Hizmet Veren, reklam materyallerini kampanya müddetinin hitamını beklemeksizin ve hiçbir ücret iadesi ya da tazminat ödemeksizin kaldırabilir.

*Belediyelere, Karayolları veya diğer kamu kuruluşları ve üçüncü kişiler tarafından reklam yayınlanacak ürünlerden bazılarının bulunduğu yerden kaldırılması, taşınması ve ya herhangi bir şekilde amacına uygun kullanılamayacak hale getirilmesi halince Hizmet Alan, aynı reklam kalan müddeti kadar süre için Hizmet Veren tarafından benzer mahalde başka ürünlere kaydırılmasını kabul eder.

* İşbu Reklam Yeri Hizmet Kullanım Koşullarında belirlenmiş ödeme takviminde yazılı bütçenin vadesinde ödenmemesi halinde tüm bakiye taksitler muaccel olur. Ödemlerin vadesinde yapılmaması halinde T.C Merkez Bankasının ticari işlere uyguladığı reeskont faizi uygulanır. Taksitlerin zamanında ödenmemesi durumunda Hizmet Veren, ödeme yapılıncaya kadar verdiği hizmeti durdurma hakkını saklı tutar.

* İşbu Reklam Yeri Hizmet Kullanım Koşulları’nın tarafları, diğer tarafın yazılı izni olmaksızın, hakkında bildiği ya da çalışmaları sırasında öğrendiği diğer tarafın veya yan kuruluşlarının veya bunların sahip ve yöneticilerinin işleri, hesapları, mali durumları, mesleki sırları, faaliyetleri, anlaşmaları, işlemleri veya menfaatlerine ilişkin herhangi bir bilgiyi üçüncü kişilere açıklamamayı ve açıklamasına olanak tanımamayı, bunları bizzat dahi kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.

*Yukarıda belirtilmiş olan hizmet bedeline ilişkin nakit ödemeler CDF REKLAM TANITIM adına KUVEYT TÜRK – İZMİT ŞUBE – EMEL KAÇAMER – IBAN NO: TR52 0020 5000 0061 0260 6000 01 hesabına yapılacaktır. Peşin ödemeden sonra kalan bakiye kalan tutar, yukarıda belirtilen vadede ve yukarıda belirtilen ödeme yöntemine göre ödenecektir.

*Yukarıda belirtilen adresler, tarafların resmi tebligat adresidir. Yazılı olarak yapılmış adres değişikliği yokluğunda yukarıdaki adreslere yapılacak her türlü tebligat geçerli sayılacaktır. Faks veya elektronik posta yoluyla yapılan bildirimler taraflar arasında 6100 s. Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 193 uyarınca yazılı delil teşkil eder. TTK’m 18/(3) hükümleri saklıdır.

* Taraflar arasında İşbu Reklam Yeri Hizmet Koşulları’nın yorumlanması ve uygulanmasından doğacak her türlü ihtilafın hal ve mercii Kocaeli Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

* İşbu Reklam Yeri Hizmet Koşulları’nın düzenlenmesinden ve uygulanmasından ötürü yürürlükteki ve ileride yürürlüğe girecek mevzuat hükümleri gereğince tahakkuk edebilecek her türlü vergi, harç, fon ve sair yasal mali yükümlülükler ve bunlara ilişkin zam, ceza ve ilaveler Hizmet Alan’a aittir.